THÔNG BÁO triển khai mở lớp học Tiếng Anh bổ sung cho sinh viên Năm thứ nhất năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO

Về việc triển khai mở lớp học Tiếng Anh bổ sung

cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy đóng học phí

 

 
   

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy;

Căn cứ Hướng dẫn số 1125/HD-HVM ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc triển khai chuẩn hóa đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên các hệ đào tạo đại học chính quy Học viện Kỹ thuật mật mã;

Căn cứ Thông báo số 40/TB-TTNN ngày 30 tháng 10 năm 2017 về Kết quả kiểm tra phân loại Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy đóng học phí,

Nhằm giúp tất cả sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo đại học chính quy đóng học phí đủ điều kiện học Tiếng Anh 1 vào học kì I năm học 2018 - 2019, Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo triển khai mở lớp học Tiếng Anh bổ sung (6 tín chỉ) như sau:

1.      Đối tượng:

- Sinh viên Năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy đóng học phí của Học viện Kỹ thuật mật mã chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào.

- Sinh viên mất gốc Tiếng Anh

1.      Thời gian bắt đầu thực hiện:

- Thời gian đăng ký học: 01/11/2017 – 10/11/2017

- Thời gian khai giảng: Tuần 3 tháng 11 năm 2017

3.      Thời lượng đào tạo: 6 (sáu) tín chỉ.

4.      Chương trình học: Tiếng Anh Cơ bản theo 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), trang bị và hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp – từ vựng cơ bản. Thực hành kỹ năng làm bài thi TOEIC theo dạng thức quốc tế.

5.      Thời gian kết thúc khóa học: Tháng 02 năm 2018.

6.      Thời gian kiểm tra cuối khóa: Tháng 03 năm 2018.

7.      Đăng kí học:

Sinh viên chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào và chưa đủ điều kiện tiên quyết học Tiếng Anh 1 truy cập vào đường link dưới đây để đăng kí học và chọn thời khóa biểu cho phù hợp.

http://flc.actvn.edu.vn/dang-ky-hoc

8.      Học phí và lệ phí kiểm tra TOEIC cuối khóa được thu theo mức quy định học phí hiện hành của Học viện tính trên đơn vị tín chỉ.

Sinh viên cần trợ giúp hoặc muốn biết thêm thông tin, liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật Mật mã (P.204 tòa nhà TB1) hoặc qua số điện thoại 024.3. 640.6868 vào giờ hành chính./.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KMA