Khóa luyện thi TOEIC

1.1. Đối tượng:

- Học viên, sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã có nhu cầu lấy chứng chỉ TOEIC để miễn học Tiếng Anh chính khóa, đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào, đầu ra của Học viện và sử dụng Tiếng Anh để học tập và xin việc;

- Người học đã học xong khóa học Tiếng Anh cơ bản có nhu cầu luyện thi và lấy chứng chỉ TOEIC.

1.2. Mục tiêu của khóa học:

- Trang bị và hệ thống lại cho học viên toàn bộ kiến thức ngữ pháp, từ vựng cơ bản trong Tiếng Anh;

- Trang bị các hiện tượng ngữ pháp và từ vựng thường dùng trong bài thi TOEIC quốc tế;

- Luyện các kĩ năng làm bài thi TOEIC, nắm chắc cấu trúc bài thi, phân tích cấu trúc, cung cấp các chiến lược và chiến thuật làm bài thi một cách hiệu quả, giúp học viên nâng cao điểm thi và đạt được đầu ra của khóa học.

 3.3. Các khóa học theo trình độ:

Khóa học

Đầu vào

Đầu ra

Nội dung học

Số tiết

TOEIC 350+

  1.  
  1.  

- Trang bị ngữ pháp, từ vựng cơ bản

- Làm quen với bài thi theo dạng thức TOEIC quốc tế

- Luyện kỹ năng làm bài thi TOEIC

  1.  

TOEIC 450+

  1.  
  1.  

- Hệ thống toàn bộ ngữ pháp, từ vựng cơ bản

- Trang bị những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC

- Phát triển các kỹ năng, chiến thuật nghe và đọc hiểu

- Luyện thi và cách làm bài thi TOEIC một cách hiệu quả

  1.  

TOEIC 550+

  1.  
  1.  

- Nâng cao vốn từ vựng, củng cố cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong bài thi TOEIC

- Luyện các chiến thuật nghe và làm bài đọc hiểu

- Phát triển kỹ năng và các chiến thuật nghe hiểu, đọc hiểu phù hợp với yêu cầu từng phần thi bài thi TOEIC

- Trau dồi các chiến lược, kỹ năng và mẹo làm bài thi TOEIC

- Phân tích đề thi TOEIC và cập nhật các câu hỏi trong đề thi TOEIC Quốc tế của ETS – Hoa Kỳ

  1.  

1.4. Thi và cấp chứng chỉ: Sau khi kết thúc khóa học, Trung tâm sẽ tổ chức thi theo dạng thức TOEIC quốc tế và trình kết quả để Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ cho học viên có nhu cầu. Chứng chỉ TOEIC của Học viện có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp và được công nhận trong nội bộ Học viện.

- Học viên, sinh viên có điểm TOEIC 450+ trở lên sẽ được sử dụng chứng chỉ để:

            + Xét miễn học và quy đổi sang điểm Tiếng Anh chính khóa

            + Xét miễn chuẩn Tiếng Anh đầu ra

- Học viên, sinh viên có nhu cầu cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế, Trung tâm sẽ phối hợp với IIG - Đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam để tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế.