Kiểm tra trình độ

Bạn đã sẵn sàng đến đâu cho kỳ thi TOEIC? Cùng khám phá khả năng của bản thân với bài kiểm tra này.

http://www.mediafire.com/file/u1ac5bka6iendj0/SinhVienIT.Net---TOEIC+Full+Test+1.zip