Thông báo lịch thi sát hạch Tiếng Anh theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh viên hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành ATTT và CNTT

THÔNG BÁO 
Về việc thi sát hạch đầu vào môn Tiếng Anh  theo dạng thức TOEIC quốc tế cho sinh viên hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành ATTT và CNTT

Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17/8/2016 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên các hệ đào tạo đại học chính quy;
Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-HVM ngày 7 tháng 03 năm 2017 về tổ chức thi sát hạch đầu vào môn Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC quốc tế  cho sinh viên hệ đào tạo ĐH chính quy Ngành ATTT và CNTT,
Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo về kế hoạch thi sát hạch đầu vào môn Tiếng Anh như sau:
I.    ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
-    Sinh viên Hệ đào tạo Đại học chính quy ngành ATTT và CNTT. 

II.    NỘI DUNG KIỂM TRA
-    Sinh viên sẽ thi sát hạch chuẩn đầu vào Tiếng Anh  bằng Bài thi theo dạng thức TOEIC quốc tế - Đọc và Viết (Reading and Speaking) trong thời gian 120 phút.
-    Hình thức thi: Trắc nghiệm (200 câu)
+    Nghe: 100 câu (Thời gian thi 45 phút)
+    Đọc:  100 câu (Thời gian thi 75 phút)
III.    QUI CHẾ THI: 
-    Sinh viên tuyệt đối KHÔNG được mang điện thoại hay bất cứ loại tài liệu hoặc đồ dùng cá nhân nào vào phòng thi ngoại trừ thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.  
-    Bút chì kèm theo tẩy sẽ được sẽ được phát sau khi sinh viên vào phòng thi.
-    Sinh viên tô đáp án vào phiếu trả lời (Answer sheet), tuyệt đối KHÔNG được đánh dấu vào bài thi (Test book);
-    Sinh viên tuyệt đối KHÔNG  được trao đổi bài, gây mất trật tự, hay có bất kì hành động gian lận nào trong quá trình thi;
-    Sinh viên KHÔNG không được ra ngoài trong thời gian làm bài.
-    Sinh viên vi phạm một trong các qui định trên sẽ bị hủy kết quả thi.
-    Sinh viên đến muộn sau thời gian bóc đề thi (sau 8h20) sẽ KHÔNG được quyền vào thi.
IV.    THỜI GIAN KIỂM TRA
    8h00 – 10h20 sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 03 năm 2017 
(Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút, 7h45)
Sinh viên click vào đường link dưới đây để xem thời gian thi cụ thể và danh sách sinh viên dự thi trong file đính kèm dưới đây. 

                                                                                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                              TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KMA

                                                                                                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                      Phan Bích Thuận

 

Chú ý: Sinh viên click vào đường link dưới đây để xem Thông báo thời gian thi cụ thể và Danh sách sinh viên dự thi trong file đính kèm dưới đây.
Sinh viên cần trợ giúp hoặc cần biết thêm thông tin liên hệ trực tiếp Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA tại phòng 201 – tòa nhà TB1. Danh sách phòng thi sẽ được chốt trên website vào thứ 5 ngày 16/3/2017