Tin tức

THÔNG BÁO: Về việc triển khai mở lớp học Bổ sung Tiếng Anh cho sinh viên Năm thứ nhất

11/01/2017

Căn cứ vào Thông báo số 2013/TB-HVM “Về việc nâng chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên Hệ đào tạo...

Ảnh sự kiện giáng sinh 23-12-2016

11/01/2017

ẢNH SỰ KIỆN CỦA CHÚNG MÌNH ĐÂY RỒI CẢ NHÀ ƠIIIIIII!!!!!!!!