THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THEO CHUẨN TOEIC QUỐC TẾ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỆ ĐÀO TẠO ATTT VÀ CNTT

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Số:         /TB-HVM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20  tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

THEO CHUẨN TOEIC QUỐC TẾ

 CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỆ ĐÀO TẠO ATTT VÀ CNTT

 

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật Mật mã thông báo kết quả thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo chuẩn Toeic quốc tế cho sinh viên năm thứ nhất - Hệ đào tạo đại học chính quy ngành ATTT và CNTT tại Hội đồng thi Tiếng Anh ngày 1/10/2016 tại Hà Nội và ngày 8/10/2016 tại TP Hồ Chí Minh như sau:

Sinh viên click vào bảng bên dưới, chọn phòng thi thích hợp để xem điểm thi.

Căn cứ vào kết quả thi, tất cả những sinh viên có điểm kiểm tra Tiếng Anh đầu vào từ 250/990 TOEIC trở lên sẽ được đăng ký học Tiếng Anh 1 vào học kì 1- năm học 2017 – 2018 theo lịch đăng kí online của Học viện.

Đối với những sinh viên chưa đạt điểm chuẩn Tiếng Anh đầu vào (dưới 250/990), theo quy chế của Học viện và thông báo số 1591/TB-HVM của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện sẽ tổ chức cho sinh viên học bổ sung 6 tín chỉ Tiếng Anh đầu vào tại Trung tâm Ngoại ngữ KMA của Học viện.

Thông tin chi tiết về các lớp học, thời gian học và giảng viên sẽ được công bố trên website Học viện và fanpage của Trung tâm.  Sinh viên chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào sẽ đăng ký học trên website theo lịch học online của Phòng Đào tạo. Thời gian đăng ký dự kiến từ ngày 01/11/2016 đến ngày 3/11/2016.

Đề nghị tất cả các em sinh viên năm thứ nhất chưa đạt chuẩn đầu vào Tiếng Anh thường xuyên cập nhật thông tin trên website Học viện và Hệ quản lý sinh viên để biết thông tin chi tiết về các lớp học.

Trung tâm nhận đơn phúc khảo trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo điểm và trả kết quả sau 7 ngày. Sinh viên nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA hoặc qua Hệ quản lí sinh viên.

Sinh viên cần trợ giúp hoặc muốn biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật Mật mã -  Phòng 201, tòa nhà TB1 vào giờ hành chính, hoăc qua số điện thoại 043. 640.6868.

Sinh viên click vào đường link dưới đây (https://www.facebook.com/kma.trungtamngoaingu/?skip_nax_wizard=true) và theo dõi (follow) fanpage của Trung tâm Ngoại ngữ KMA, Học viện Kỹ thuật mật mã để có đươc thông tin nhanh và sớm nhất./.

 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P1 MN

P2 MN

P3 MN

P4 MN

 

 

 

                                                                                                                                                                    TL. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM NN

                                     

 

 

                                                                                                                                                               PHAN BÍCH THUẬN