QUY CHẾ THI TIẾNG ANH THEO DẠNG THỨC TOEIC QUỐC TẾ

QUY CHẾ THI TIẾNG ANH THEO DẠNG THỨC TOEIC QUỐC TẾ

 

1. Sinh viên tuyệt đối KHÔNG được mang ĐIỆN THOẠI hay bất cứ loại tài liệu hoặc đồ dùng cá nhân nào vào phòng thi ngoại trừ thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân. 

2. Bút chì kèm theo tẩy sẽ được sẽ được phát sau khi sinh viên vào phòng thi.

3. Sinh viên tô đáp án vào phiếu trả lời (Answer sheet), tuyệt đối KHÔNG được đánh dấu vào quyển bài thi (Test book).

4. Sinh viên tuyệt đối KHÔNG được trao đổi bài, gây mất trật tự, hay có bất kì hành động gian lận nào trong quá trình thi.

5. Sinh viên KHÔNG được ra ngoài trong suốt thời gian làm bài.

6. Sinh viên vi phạm một trong các qui định trên sẽ bị hủy kết quả thi.

7. Sinh viên đến muộn sau thời gian bóc đề thi sẽ KHÔNG được quyền vào thi.