Lịch học các lớp Bổ sung 6 tín chỉ và lớp luyện thi TOEIC

THÔNG BÁO

Lịch học các lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ và lớp luyện thi TOEIC, cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho học viên H23 và sinh viên AT10 theo chuẩn Tiếng Anh đầu vào và đầu ra của Học viện Kỹ thuật mật mã

 
   

Căn cứ Thông báo số 68/TB-HVM ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ KMA về việc triển khai mở lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ và lớp luyện thi TOEIC, cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho học viên H23 và sinh viên AT10 theo chuẩn Tiếng Anh đầu vào và đầu ra của Học viện Kỹ thuật mật mã,

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện KTMM thông báo lịch học các lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ và lớp luyện thi TOEIC, cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho học viên H23 và sinh viên AT10 như sau:

STT

LỚP

LỚP HỌC PHẦN

SỐ SV

THỨ

TIẾT

PHÒNG HỌC

NGÀY

BẮT ĐẦU

GIẢNG VIÊN

1

L01

TIẾNG ANH PRE-TOEIC (350+)

25-35

2

13 - 16

204 – TB1

1/3/2017

Vũ Thị Hoàng Yến

4

13 - 16

204 – TB1

Nguyễn Thu Hương

2

L02

TIẾNG ANH PRE-TOEIC (350+)

25-35

3

13 - 16

204 – TB1

2/3/2017

Nguyễn Thu Hương

5

13 - 16

204 – TB1

Doãn Hoàng Mai

3

L03

TIẾNG ANH TOEIC (450+)

25-35

2

13 - 16

205 – TB1

1/3/2017

Ng. Phan Tường Vi

4

13 - 16

205 – TB1

Ng. Phan Tường Vi

4

L04

TIẾNG ANH TOEIC (450+)

25-35

3

13 - 16

205 – TB1

2/3/2017

Ng. Phan Tường Vi

5

13 - 16

205 – TB1

Nguyễn Thu Hương

5

L05

TIẾNG ANH BỔ SUNG 6 TÍN CHỈ

35

3

3 - 6

205 – TB1

2/3/2017

Nguyễn Thanh Hương

5

3 - 6

205 – TB1

Nguyễn Thanh Hương

6

L06

TIẾNG ANH BỔ SUNG 6 TÍN CHỈ

35

2

9 - 12

204 – TB1

1/3/2017

Ng. T. Minh Thu

4

9 - 12

204 – TB1

Ng. T. Minh Thu

Ghi chú:

- Lớp Tiếng Anh PRE-TOEIC 350+

+ Trình độ Tiếng Anh đầu vào: 150 < TOEIC < 350

- Lớp Tiếng Anh TOEIC 450+

+ Trình độ Tiếng Anh đầu vào: 350 ≤  TOEIC < 450

Sinh viên AT10 và H23 đăng kí ngày thi thử TOEIC tại Trung tâm để kiểm tra trình độ và sắp xếp lớp cho phù hợp. Thời khóa biểu và lịch học trên có thể thay đổi căn cứ vào nguyện vọng đăng ký học của sinh viên.

 

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KMA

(đã ký)


Phan Bích Thuận