Khóa học Tiếng Anh 6 tín chỉ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TIẾNG ANH BỔ SUNG 6 TÍN CHỈ

Khóa học

Lịch học

Thời gian học

Lớp học TA bổ sung 6 tín chỉ

Sáng thứ 2 + thứ 4

8:40 am – 11:30 am

Lớp học TA bổ sung 6 tín chỉ

Chiều thứ 2 + thứ 4

14:10 pm – 17:30 am

Lớp học TA bổ sung 6 tín chỉ

Tối thứ 2 + thứ 4

18:00 pm – 20:30 pm

Lớp học TA bổ sung 6 tín chỉ

Sáng thứ 3 + thứ 5

8:40 am – 11:30 am

Lớp học TA bổ sung 6 tín chỉ

Chiều thứ 3 + thứ 5

14:10 pm – 17:30 am

Lớp học TA bổ sung 6 tín chỉ

Tối thứ 3 + thứ 5

18:00 pm – 20:30 pm

Tiếng Anh 1 (CLC)

Thứ 3 + thứ 5 + CN

18:00 pm – 20:30 pm

Tiếng Anh 1 (sinh viên Lào)

Thứ 2 + thứ 4 + thứ 5

16:30 – 18:30 pm

 

Lưu ý: Do lịch đăng ký học kỳ 2 trên trường có nhiều bạn sinh viên bị trùng, thể theo nguyện vọng của các em sinh viên, thời khóa biểu tại Trung tâm KMA có một số sự thay đổi như sau:

  • Lớp sáng thứ 3 – thứ 5 của cô Thu Hương: thời gian học là 9:30 am sáng thứ 3 và 9:00 sáng thứ 5.
  • Lớp sáng thứ 3 – thứ 5 của cô Thanh Hương: Thời gian học là 9:00 am
  • Lớp chiều thứ 3 – thứ 5 của cô Thu Hương – Minh Thuy: thời gian học là 14:30