Tra cứu điểm thi

Học viện Kỹ thuật mật mã
Hội đồng thi Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI NGÀY 19/03/2017 
(Cho sinh viên Lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ)

Sinh viên thực hiện những bước sau để xem điểm của mình:
- Bước 1: Click vào đường link tra cứu dưới đây để vào trang web của Trung tâm Ngoại ngữ KMA.
http://flc.actvn.edu.vn/tra-cuu-diem 
- Bước 2: Nhập họ và tên hoặc SBD (ngày thi 19/3/2017) vào ô "Họ tên/Mã"
- Bước 3: Chọn mục "Lớp học bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ" trong ô "Khóa"
- Bước 4: Click vào ô "Tìm kiếm" ở dưới để xem điểm của mình.

Sinh viên có điểm TOEIC từ 250/990 trở lên đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào và đủ điều kiện đăng ký học Tiếng Anh 1.

Học viện sẽ tổ chức thi lại cho những sinh viên chưa đạt (dưới 250/990 điểm TOEIC) vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2017. Những sinh viên chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào cập nhật Fanpage của Trung tâm để ôn tập và chủ động liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ KMA để đăng kí thi.

Sinh viên cần hỗ trợ và biết thêm thông tin liên hệ trực tiếp tới Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA - Tầng 2, Tòa nhà TB1, Học viện Kỹ thuật mật mã.

Trung tâm nhận đơn phúc khảo bài thi trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả.