Thông báo về việc thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế

THÔNG BÁO

Về việc thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế

 
   

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên các hệ đào tạo đại học chính quy;

Căn cứ Kế hoạch số 612/KH-HVM ngày 22 tháng 6 năm 2017 về tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã,

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo về kế hoạch thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
 • Sinh viên hoàn thành khóa học Bổ sung 6 tín chỉ tại Trung tâm.
 • Sinh viên chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào trong Kì thi ngày 19.3.2017 và chưa đủ điều kiện đăng kí học Tiếng Anh 1.
 • Học viên, sinh viên có nhu cầu kiểm tra năng lực sử dụng Tiếng Anh.
 1. NỘI DUNG KIỂM TRA
 • Sinh viên thi sát hạch chuẩn Tiếng Anh đầu vào  bằng Bài thi theo dạng thức TOEIC quốc tế - Nghe và Đọc (Listening and Reading) trong thời gian 120 phút.
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm (200 câu)
 • Nghe: 100 câu (Thời gian thi 45 phút)
 • Đọc:  100 câu (Thời gian thi 75 phút)
 1. QUI CHẾ THI:
 • Sinh viên tuyệt đối KHÔNG được mang điện thoại hay bất cứ loại tài liệu hoặc đồ dùng cá nhân nào vào phòng thi ngoại trừ thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân. 
 • Bút chì kèm theo tẩy sẽ được sẽ được phát sau khi sinh viên vào phòng thi.
 • Sinh viên tô đáp án vào phiếu trả lời (Answer sheet), tuyệt đối KHÔNG được đánh dấu vào bài thi (Test book);
 • Sinh viên tuyệt đối KHÔNG được trao đổi bài, gây mất trật tự, hay có bất kì hành động gian lận nào trong quá trình thi;
 • Sinh viên KHÔNG được ra ngoài trong thời gian làm bài.
 • Sinh viên vi phạm một trong các qui định trên sẽ bị hủy kết quả thi.
 • Sinh viên đến muộn sau thời gian bóc đề thi (sau 8h30) sẽ KHÔNG được quyền vào thi.
 1. THỜI GIAN KIỂM TRA

            8h00 – 10h30 sáng , ngày 05 tháng 7 năm 2017

(Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút, 7h45)

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phan Bích Thuận

Chú ý:

Sinh viên chưa đạt chuẩn Tiếng Anh đầu vào sẽ không được đăng kí học Tiếng Anh 1.

Các sinh viên có tên trong Danh sách sinh viên phải thi lại Tiếng Anh đầu vào qua Văn phòng Trung tâm (P. 203 – Tòa nhà TB1) để đăng kí thi. Hạn chót đăng kí là vào ngày thứ 3 (27/6/2017). Các em thông báo đến các bạn của mình đến đăng kí đúng hạn.