THÔNG BÁO thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện theo dạng thức TOEIC quốc tế

THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện

theo dạng thức TOEIC quốc tế

 

Ngày thi: Thứ Bảy 09 – 12 – 2017

 

Từ 8h00 đến 10h30:  Thí sinh từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 02

Thời gian

Nôi dung công việc

08:00

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

(Thí sinh phải xuất trình chứng minh thư nhân dân)

08:10

Giám thị quán triệt quy chế thi; phát đề thi và hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào phiếu thi (Thí sinh không được mở đề thi)

08:30

Thí sinh bóc niêm phong đề thi và bắt đầu làm bài

10:30

Giám thị thu bài

 

Lưu ý:

  • Thí sinh phải có mặt tại phòng thi 10 phút trước giờ vào phòng thi.
  • Thí sinh đến muộn sau 08:30’ sẽ không được quyền dự thi.   

Chú ý: Thí sinh xem Danh sách phòng thi, SBD trong đường link dưới đây.

https://drive.google.com/open?id=1U6WhfSF3MHZnvvjj0Mp73lhOdJ9qymw6