THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức kiểm tra Tiếng Anh đầu vào theo dạng thức TOEIC quốc tế

cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo chính quy

Ngày thi: Thứ Bảy 7 – 10 – 2016 (TẠI CƠ SỞ 1 – HÀ NỘI)

Ca 1 (Từ 6h45 đến 9h05): Thí sinh từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 11

Thời gian

Nôi dung công việc

06:45

Giám thị gọi sinh viên vào phòng thi

(Sinh viên phải xuất trình chứng minh thư nhân dân)

06: 55

Giám thị quán triệt quy chế thi; phát đề thi và hướng dẫn sinh viên điền thông tin vào phiếu thi (Sinh viên không được mở đề thi)

07: 05

Sinh viên bóc niêm phong đề thi và bắt đầu làm bài

09: 05

Giám thị thu bài


Ca 2 (Từ 9h15 đến 11h35): Thí sinh từ phòng thi số 12 đến phòng thi số 19

Thời gian

Nôi dung công việc

09:15

Giám thị gọi sinh viên vào phòng thi

(Sinh viên phải xuất trình chứng minh thư nhân dân)

09: 25

Giám thị quán triệt quy chế thi; phát đề thi và hướng dẫn sinh viên điền thông tin vào phiếu thi (Sinh viên không được mở đề thi)

09: 35

Sinh viên bóc niêm phong đề thi và bắt đầu làm bài

11: 35

Giám thị thu bài

Lưu ý:

  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi 10 phút trước giờ vào phòng thi.
  • Sinh viên đến muộn sau 7h05’ (ca 1) và 9h35’ (ca 2) sẽ không được quyền dự thi.   

Chú ý: Sinh viên xem Danh sách phòng thi, SBD trong đường link dưới đây.