THÔNG BÁO THỜI GIAN THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NỘI BỘ CỦA HỌC VIỆN NGÀY 20/7/2018

THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện theo dạng thức TOEIC quốc tế

 

Ngày thi: Thứ Sáu 20 – 7 – 2018 (8h00 đến 10h20)

 

Thời gian

Nôi dung công việc

08:00

Giám thị gọi sinh viên vào phòng thi

(Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân)

08: 05

Giám thị quán triệt quy chế thi; phát phiếu trả lời và hướng dẫn sinh viên điền thông tin vào phiếu trả lời trắc nghiệm

08: 15

Giám thị phát đề thi, cho sinh viên bóc niêm phong đề thi và kiểm tra số câu hỏi và số trang trong quyển đề thi (Sinh viên kiểm tra xong, đóng đề thi lại và không được phép làm bài trong thời gian này)

08: 20

Sinh viên mở quyển đề thi và bắt đầu làm bài

10: 20

Giám thị thu bài

 

Lưu ý:

  • Sinh viên lưu ý tắt điện thoại và để toàn bộ đồ dùng tư trang ở bên ngoài.
  • Sinh viên chỉ được mang duy nhất thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân vào phòng thi.
  • Sinh viên phải có mặt tại phòng thi 10 phút trước giờ giám thị gọi thí sinh vào phòng thi.
  • Sinh viên đến muộn sau 8h20’ sẽ không được quyền dự thi.