THÔNG BÁO thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện theo dạng thức TOEIC quốc tế

THÔNG BÁO

Về việc thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện theo dạng thức TOEIC quốc tế

 
   

 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HVM ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã về việc ban hành chuẩn đầu ra năng lực Tiếng Anh cho học viên, sinh viên các hệ đào tạo đại học chính quy;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-TTNN ngày 21 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện theo dạng thức TOEIC quốc tế,

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra nội bộ của Học viện theo dạng thức TOEIC quốc tế như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG

- Học viên, sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Mật Mã và ngành ATTT (H23, H24 và AT10).

- Học viên, sinh viên có nhu cầu thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh nội bộ của Học viện.

 1. NỘI DUNG

- Học viên, sinh viên thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra của Học viện bằng bài thi theo dạng thức TOEIC quốc tế - Nghe và Đọc (Listening and Reading) trong thời gian 120 phút.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (200 câu)

+ Nghe: 100 câu (Thời gian thi 45 phút)

+ Đọc:  100 câu (Thời gian thi 75 phút)

 1. QUI CHẾ THI:
 • Học viên, sinh viên tuyệt đối KHÔNG được mang điện thoại hay bất cứ loại tài liệu hoặc đồ dùng cá nhân nào vào phòng thi ngoại trừ thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân. 
 • Bút chì kèm theo tẩy sẽ được sẽ được phát sau khi sinh viên vào phòng thi.
 • Học viên, sinh viên tô đáp án vào phiếu trả lời (Answer sheet), tuyệt đối KHÔNG được đánh dấu vào bài thi (Test book);
 • Học viên, sinh viên tuyệt đối KHÔNG được trao đổi bài, gây mất trật tự, hay có bất kì hành động gian lận nào trong quá trình thi;
 • Học viên, sinh viên KHÔNG được ra ngoài trong thời gian làm bài.
 • Học viên, sinh viên vi phạm một trong các qui định trên sẽ bị hủy kết quả thi.
 • Học viên, sinh viên đến muộn sau thời gian bóc đề thi (sau 8h30) sẽ KHÔNG được quyền vào thi.
 1. THỜI GIAN THI

            8h00 – 10h30 sáng, ngày 9 tháng 12 năm 2017

(Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút, 7h45)

 

 

 

GIÁM ĐỐC TTNN KMA

(Đã kí)

Phan Bích Thuận