Thông báo danh sách sinh viên tham dự Kỳ thi sát hạch Tiếng Anh ngày 5.7.2017

Trung tâm Ngoại ngữ KMA xin thông báo danh sách sinh viên tham dự kỳ thi TOEIC đầu vào được tổ chức ngày 5/7/2017 cho sinh viên lớp Bổ sung Tiếng Anh 6 tín chỉ và sinh viên chưa qua Kỳ thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào ngày 1/10/2016 và ngày 19/3/2017.
Các em vào đường link dưới đây để xem số báo danh và danh sách phòng thi: https://drive.google.com/file/d/0B7Do9C5Dn28tWmpFUjJxcENJTE0/view 
Lưu ý:
- Những sinh viên đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách liên hệ ngay với văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ KMA qua email trungtamngoaingukma@gmail.com hoặc qua số điện thoaị +84 4 36406868, hotline Cô Minh 0984 27 5599
- Một số sinh viên AT12 vẫn chưa đủ điều kiện đăng ký Tiếng Anh 1 cần liên hệ trực tiếp với văn phòng trung tâm tại phòng 203, tòa nhà TB1, Học viện KTMM
Sinh viên click vào đường link dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về kì thi: 
http://flc.actvn.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-thi-sat-hach-tieng-anh-dau-vao-theo-dang-thuc-toeic-quoc-te