Lịch học các lớp Tiếng Anh bổ sung

THÔNG BÁO

Lịch học các lớp Tiếng Anh bổ sung cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo chính quy đóng học phí khóa 2017 - 2022

 
   

Trung tâm Ngoại ngữ KMA – Học viện KTMM thông báo lịch học các lớp Tiếng Anh bổ sung cho sinh viên Năm thứ nhất Hệ đào tạo chính quy đóng học phí khóa 2017 - 2022 như sau:

STT

LỚP

LỚP HỌC PHẦN

THỨ

TIẾT

PHÒNG HỌC

NGÀY

BẮT ĐẦU

GIẢNG VIÊN

1

L01

TIẾNG ANH BỔ SUNG

2

4-6

203 – TB1

13/11/2017

Mai Thị Hảo

4

4-6

205 – TB1

Mai Thị Hảo

2

L02

TIẾNG ANH BỔ SUNG

2

4-6

204 – TB1

13/11/2017

Trịnh Phương Hoa

4

4-6

204 – TB1

Trịnh Phương Hoa

3

L03 + L04

TIẾNG ANH BỔ SUNG

2

10-12

203 – TB1

13/11/2017

Nguyễn Thu Hương

4

10-12

203 – TB1

Nguyễn Thu Hương

4

L05

TIẾNG ANH BỔ SUNG

2

13 - 15

202 – TB1

13/11/2017

Nguyễn Quỳnh Anh

4

13 - 15

202 – TB1

Nguyễn Quỳnh Anh

5

L06

TIẾNG ANH BỔ SUNG

3

4-6

205 – TB1

14/11/2017

Phạm Minh Thúy

5

4-6

205 – TB1

Phạm Minh Thúy

6

L07

TIẾNG ANH BỔ SUNG

3

4-6

203 – TB1

14/11/2017

Trịnh Phương Hoa

5

4-6

203 – TB1

Trịnh Phương Hoa

7

L08

TIẾNG ANH BỔ SUNG

3

10-12

205 – TB1

14/11/2017

Ng. T. Minh Thu

5

10-12

205 – TB1

Ng. T. Minh Thu

8

L09

TIẾNG ANH BỔ SUNG

3

10-12

203 – TB1

14/11/2017

Nguyễn Thu Hương

5

10-12

203 – TB1

Nguyễn Thu Hương

9

L10

TIẾNG ANH BỔ SUNG

3

13-15

205 – TB1

14/11/2017

Ng. Phan Tường Vi

5

13-15

205 – TB1

Ng. Phan Tường Vi